GANEK

Element budynku (najczęściej starego lub stylizowanego), znajdujący się przed wejściem. Ma formę przybudówki, często z zewnętrznymi schodami, nakryty jest daszkiem podpartym słupami lub ścianami z oknami. Na stropie ganku czasami […]

GÓRY

Rodzaj rzeźby terenu o wysokich formach. Góry powstały na skutek działań lądolodów i wietrzenia oraz innych procesów górotwórczych. Góry to miejsca wysokości względnej powyżej 700 m nad poziomem morza. W Polsce do gór […]

Gotyk

GOTYK Okres w architekturze i sztuce, trwający w Polsce od XII do XV w. Gotyk przypadał na okres wielkiego rozkwitu miast, co znalazło wyraz w budowie potężnych katedr, przyczyniło się to tego wynalezienie w XII […]