Tag: perspektywa

PERSPEKTYWA

Sposób przedstawienia obiektów trójwymiarowych na rysunku. Dzięki zastosowaniu perspektywy mamy wrażenie głębi i zróżnicowania odległości. Perspektywa to również widok otwierający się na coś.  

HORYZONT

Linia, wzdłuż której powierzchnia Ziemi lub wody zdaje się stykać ze sklepieniem niebieskim