WIEŚ

Zespół budynków mieszkalnych i gospodarczych, których mieszkańcy zajmują się uprawą roślin i chowem zwierząt lub związanych z nimi usługami turystycznymi – AGROTURYSTYKĄ. Wieś nie posiada praw miejskich.  

WIEŻA

WIEŻA to część budynku lub osobna budowla, której wysokość znacznie przekracza jej szerokość w najniższej części.

WNĘTRZE

Wydzielona przestrzeń, ograniczona przegrodami, służąca określonym potrzebom. WNĘTRZE ARCHITEKTONICZNE to przestrzeń znajdująca się wewnątrz budynku, np. pomieszczenie wydzielone  za pomocą przegród, np. ścian, sufitu oraz wyposażona w sprzęty ruchome (meble, obrazy, […]

WYDMA

Piaszczyste wzniesienie usypane przez wiatr. Wydmy najczęściej powstają w rejonie wybrzeży morskich oraz na pustyniach

WYKUSZ

Fragment pomieszczenia, który wystaje poza obrys budynku i jest nadwieszony na ścianie zewnętrznej. Zazwyczaj ma własne okno i daszek.

WYMIAR

Służy do określenia wielkości danego obiektu lub przedmiotu. Aby określić wymiary danej rzeczy posługujemy się trzema pojęciami: wysokością, długością i szerokością. Wymiary podajemy w milimetrach [mm], centymetrach [cm] […]