LAS

Ekosystem, w którym dominują drzewa. W naszej strefie klimatu umiarkowanego wyróżnić możemy lasy iglaste, liściaste oraz mieszane.  

LATARNIA MORSKA

Budowla w kształcie wieży, umieszczona na brzegu, nadająca sygnały świetlne, pomagające marynarzom w dotarciu do portu. Współcześnie, do nawigacji statków używane są urządzenia satelitarne. Latarnie morskie wykorzystywane są jako punkty widokowe.  

LINIA BRZEGOWA

Naturalnie ukształtowana linia styku wód morza, jeziora lub rzeki z lądem. Jej przebieg może się zmieniać w zależności od wahań poziomu wody w zbiorniku.

LOTNISKO

Teren wraz z budynkami i budowlami przystosowany do obsługi przylotów i wylotów samolotów