PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Projekt zagospodarowania DZIAŁKI lub terenu sporządzany jest na aktualnej mapie do celów projektowych, która dostępna jest w urzędzie i określa:

– granice działki i jej położenie w stosunku do najbliższego otoczenia,

– obrys i układ istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,

– sieci uzbrojenia terenu (elementy INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ) znajdujące się pod powierzchnią terenu takie, jak: instalacje doprowadzające prąd, gaz, wodę oraz odprowadzające ścieki i wodę deszczową,

– układ komunikacyjny: istniejące i projektowane drogi oraz ich wzajemne powiązanie, jak również wjazd na działkę,

– charakterystyczne wymiary oraz wzajemne odległości pomiędzy obiektami.

Projekt zagospodarowania działki jest częścią wielobranżowego projektu budowlanego, który składany jest do odpowiedniego urzędu, w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

 

tagi

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress