ŚCIANA

Przegroda budowlana, zazwyczaj pionowa, wydzielająca pewną przestrzeń. Zazwyczaj w budynku występują różne ściany, w zależności od: – funkcji jaką spełniają – ściany nośne, działowe, osłonowe, – lokalizacji […]

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA

Specjalnie przygotowana trasa dla pieszych, przebiegająca przez obszary, które wyróżniają się szczególnymi wartościami przyrodniczymi. To jedna z podstawowych, aktywnych form edukacji środowiskowej

SKALA

Stosunek liczbowy, które informuje nas o ile zmniejszone zostały wymiary na rysunku, projekcie czy mapie, w stosunku do rzeczywistych wymiarów przedstawianego obiektu lub terenu

Śluza

Budowla hydrotechniczna stawiana na rzekach i kanałach. Umożliwia łodziom i statkom pokonanie różnicy poziomów wody. Śluza to odcinek kanału oddzielony wrotami. Przeprawa przez śluzę polega na podnoszeniu i obniżaniu w niej poziomu wody […]

STADION

to budowla dużych rozmiarów, składająca się z boiska (czasem otoczonego bieżnią lub torem żużlowym), trybun (miejsca dla widzów) oraz wielu pomieszczeń towarzyszących takich, jak: szatnie, stanowiska dla komentatorów […]

STOCZNIA

Stocznia to zakład przemysłowy, w którym buduje się, remontuje, przebudowuje lub likwiduje statki wodne. Stocznia zwykle zlokalizowana jest w pobliżu portu. Urządzenia stoczniowe takie, jak dźwigi są charakterystycznym elementem krajobrazu.

STYLE ARCHITEKTONICZNE

Oglądając różne budynki można zauważyć, że niektóre różnią się znacznie między sobą, a inne są bardzo podobne. Zbiór cech, które je łączy nazywamy stylem. Style zmieniały się w czasie, dlatego […]

ŚWIATŁO

Rodzaj promieniowania, jakiego źródłem może być wszystko, co świeci na przykład słońce lub lampa. Światło otula rzeczy i nie pozwala im zgubić się w mroku.