MAŁA ARCHITEKTURA

To nie miniaturowe miasto z domkami dla krasnoludków :). Mała architektura to niewielkie obiekty budowlane ,wznoszone w ramach zagospodarowania terenu, np. ławki, fontanny, kwietniki, latarnie, itd  

MAPA

Rysunek Ziemi lub jej określonej części, wykonany w dużym pomniejszeniu i przy zastosowaniu umownych znaków i kolorów. Mapa pomaga w lepszej orientacji w danej przestrzeni, często pomaga dotrzeć do celu w nieznanym […]

MATERIAŁY BUDOWLANE

Tworzywa lub gotowe produkty, dzięki którym powstają domy oraz inne obiekty i budowle. To, z jakiego materiału zbudowany jest budynek wpływa nie tylko na jego wygląd, ale również na to jak go odbieramy  wszystkimi zmysłami – […]

MIASTO

Obszar, na którym znajduje się dużo zabudowy mieszkaniowej, obiekty i urządzenia usługowe, rekreacyjne i kulturalne. Miasto to również skupisko ludności, zajmującej się wytwarzaniem produktów i usługami. Znajdziemy tu komunikację oraz elementy infrastruktury technicznej. […]

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W skrócie MPZP – plan określający przeznaczenie, czyli funkcję, jaką będą pełniły poszczególne tereny: np. mieszkaniową, przemysłową czy komunikacyjną oraz  sposób ich użytkowania, w tym zasady budowania. MPZP tworzy […]

MIERZEJA

Piaszczysty wał usypany przez fale i prądy morskie; który stopniowo staje się coraz większy rozdzielając morze. Wydzielony w ten sposób zbiornik wodny nazywany jest zatoką lub po całkowitym „odcięciu” połączenia […]

MOLO

Długi, zazwyczaj drewniany pomost wychodzący w głąb zbiornika wodnego,; często ulubione miejsce spacerów. Czasami cumują przy nim niewielkie jednostki pływające.  

MORZE

Przyległa do lądu część oceanu wyodrębniona z jego otwartych wód przez wysunięte fragmenty, np. półwyspy, wyspy, bądź podwodne grzbiety górskie.  

MOST

Obiekt budowlany, po którym biegnie droga nad rzeką, cieśniną lub jeziorem. Przeznaczony do ruchu określonych pojazdów: samochodów (most drogowy), kolei (most kolejowy). WIADUKT – most nad inną trasą komunikacyjną (drogą, […]