HORYZONT

Linia, wzdłuż której powierzchnia Ziemi lub wody zdaje się stykać ze sklepieniem niebieskim