EKOSYSTEM

Całość, jaką tworzy zespół współzależnych od siebie organizmów roślinnych i zwierzęcych oraz przestrzeń, w której organizmy te żyją i wchodzą we wzajemne związki

ELEKTROWNIA WIATROWA

Wiejące wiatry mają w sobie dużą siłę, którą człowiek wykorzystuje do produkcji energii elektrycznej. Służą temu elektrownie wiatrowe, czyli zespoły urządzeń wykorzystujące turbiny wiatrowe. Elektrownie wiatrowe buduje […]

ELEWACJA

Zewnętrzna ściana budynku. Elewacje określa się według stron świata lub otoczenia, np. północna, frontowa, boczna, ogrodowa. W projekcie architektonicznym rysunki elewacji potrzebne są do przedstawienia wielkości budynku, jak również […]

ERGONOMIA

Ergonomia to nauka, która zajmuje się dostosowaniem rozmiarów i kształtów przedmiotów, sprzętów (np. mebli), maszyn i otaczającej nas przestrzeni do wymiarów i możliwości ruchowych człowieka – tak aby były one wygodne i funkcjonalne w użyciu. […]