Tag: zieleń

ZIELEŃ

Pojedyncze okazy lub zbiorowiska roślin, do których należą: kwiaty, drzewa, trawa, a także roślinność morska, np. glony.  

ŁĄKA

Trawiasty ekosystem lądowy, na obszarze którego znajdziemy rośliny zielne, zwierzęta i liczne mikroorganizmy glebowe. Wykorzystywany głównie w rolnictwie, np. jako pastwisko dla zwierząt hodowlanych  

LAS

Ekosystem, w którym dominują drzewa. W naszej strefie klimatu umiarkowanego wyróżnić możemy lasy iglaste, liściaste oraz mieszane.