Tag: wykusz

WYKUSZ

Fragment pomieszczenia, który wystaje poza obrys budynku i jest nadwieszony na ścianie zewnętrznej. Zazwyczaj ma własne okno i daszek.