Tag: rzeka

TWIERDZA WISŁOUJŚCIE

Zabytkowa twierdza w Gdańsku – Nowym Porcie. Początkowo w XIV wieku była drewnianą wartownią. Później wiele razy została przebudowana i umocniona bastionami. Twierdza kontrolowała ruch okrętów i łodzi na rzece. […]

Śluza

Budowla hydrotechniczna stawiana na rzekach i kanałach. Umożliwia łodziom i statkom pokonanie różnicy poziomów wody. Śluza to odcinek kanału oddzielony wrotami. Przeprawa przez śluzę polega na podnoszeniu i obniżaniu w niej poziomu wody […]

ŻEREMIE

Mieszkanie bobra, zbudowane z gałęzi, liści i mułu. Można je zobaczyć na terenie podmokłym (np. w Górkach Wschodnich i Zachodnich w Gdańsku). Wejście do żeremi znajduje się pod wodą. Woda otacza cały domek bobrów, a jej […]

RZEKA

Naturalny ciek wodny wypływający ze źródła, jeziora lub powstały z połączenia potoków, który jest zasilany wodami podziemnymi i opadami atmosferycznymi. Woda płynie w korycie pod działaniem siły grawitacji.  

PRADOLINA

Dolina, która powstała w okresie zlodowacenia podczas erozyjnej działalności wód lodowcowych lub dawna dolina rzeki.  

MOST

Obiekt budowlany, po którym biegnie droga nad rzeką, cieśniną lub jeziorem. Przeznaczony do ruchu określonych pojazdów: samochodów (most drogowy), kolei (most kolejowy). WIADUKT – most nad inną trasą komunikacyjną (drogą, […]

DOLINA RZECZNA

Teren ukształtowany przez rzekę, o wklęsłym i wydłużonym kształcie oraz wyraźnie wykształconym dnie. Dolina zazwyczaj otoczona jest wzgórzami.