Tag: portal

Gotyk

GOTYK Okres w architekturze i sztuce, trwający w Polsce od XII do XV w. Gotyk przypadał na okres wielkiego rozkwitu miast, co znalazło wyraz w budowie potężnych katedr, przyczyniło się to tego wynalezienie […]