Tag: las

POLIGON WOJSKOWY

To wydzielony obszar zróżnicowanego terenu przeznaczony do przeprowadzania ćwiczeń oraz szkoleń wojskowych. Zwykle częściowo zalesiony, czasem obejmujący zbiorniki wodne. W zależności od lokalizacji oraz możliwości na terenie poligonu zadania ogniowe wykonują wojska […]

ZIELEŃ

Pojedyncze okazy lub zbiorowiska roślin, do których należą: kwiaty, drzewa, trawa, a także roślinność morska, np. glony.  

LAS

Ekosystem, w którym dominują drzewa. W naszej strefie klimatu umiarkowanego wyróżnić możemy lasy iglaste, liściaste oraz mieszane.