Tag: zabudowa wiejska

WIEŚ

Zespół budynków mieszkalnych i gospodarczych, których mieszkańcy zajmują się uprawą roślin i chowem zwierząt lub związanych z nimi usługami turystycznymi – AGROTURYSTYKĄ. Wieś nie posiada praw miejskich.  

RURALISTYKA

Zasady planowania przestrzennego wsi i obszarów rolnych, a także nauka o powstawaniu i rozwoju wiejskich form osadniczych. Ruralistyka to również projektowanie i kształtowanie krajobrazu otwartego.  

DWÓR

Przykład dawnego domu wiejskiego zamieszkiwanego przez bogatą część społeczeństwa – szlachtę. Dwór był zazwyczaj parterowy z gankiem akcentującym główne wejście, przykryty dużym, spadzistym dachem  

CHATA

Dawny wiejski budynek mieszkalny. Chałupa budowana była z drewna, kryta strzechą lub gontem. Składała się najczęściej z trzech izb: środkowej sieni, izby czarnej, gdzie toczyło się codzienne […]