Tag: ulica

PIERZEJA

Ciąg elewacji budynków ustawionych w ciasnym szeregu, w jednej linii, zamykających jedną stronę ulicy lub placu. Często pierzeje nazywamy zgodnie z kierunkami stron świata, po których się znajdują, np. ciąg budynków […]

ULICA

Droga wytyczona na obszarze zurbanizowanym, w mieście, ale również na wsi, której zazwyczaj nadaje się urzędową nazwę. Wzdłuż niej często stoją budynki mieszkalne, użyteczności publicznej czy przemysłowe, sadzi się zieleń. Po […]

KOMUNIKACJA

Działania i środki, a także specjalnie zagospodarowana przestrzeń, służącemu temu, abyśmy mogli łatwo i szybko przemieszczać się. Komunikację tworzą drogi, znaki, pojazdy. Jest bardzo istotnym elementem budującym miasto […]

CHODNIK

CHODNIK to taki pas z boku drogi, po którym możemy chodzić pieszo. Dzięki niemu możemy poruszać się wygodnie i bezpiecznie

DROGA

=Wydzielony pas terenu, po którym poruszają się samochody, ciężarówki, motocykle, rowery, a także piesi. Występują różne rodzaje dróg, w zależności od tego: kto ma się po nich poruszać: chodnik dla pieszych, […]