Tag: rzeka; rzeźba terenu

DELTA

Rodzaj ujścia rzeki do morza lub jeziora. W delcie rzeka, szukając drogi odpływu, rozgałęzia się na wiele ramion. Występują tu żyzne gleby, bo przed samym ujściem rzeka nanosi różnorodny […]