Tag: pole

POLE

Obszar rolniczy, na którym uprawiane są rośliny; powierzchnia uprawna gruntów rolnych

ŁĄKA

Trawiasty ekosystem lądowy, na obszarze którego znajdziemy rośliny zielne, zwierzęta i liczne mikroorganizmy glebowe. Wykorzystywany głównie w rolnictwie, np. jako pastwisko dla zwierząt hodowlanych