Tag: materiały budowlane

ŚCIANA

Przegroda budowlana, zazwyczaj pionowa, wydzielająca pewną przestrzeń. Zazwyczaj w budynku występują różne ściany, w zależności od: – funkcji jaką spełniają – ściany nośne, działowe, osłonowe, – lokalizacji […]

MATERIAŁY BUDOWLANE

Tworzywa lub gotowe produkty, dzięki którym powstają domy oraz inne obiekty i budowle. To, z jakiego materiału zbudowany jest budynek wpływa nie tylko na jego wygląd, ale również na to jak go odbieramy  wszystkimi zmysłami – […]

KONSTRUKCJA BUDYNKU

Elementy budowlane lub ich zespoły tworzące podstawę budowli, zapewniające jej powiązanie z gruntem, nadające sztywność i wytrzymałość oraz stanowiące podporę pozostałych części obiektu. Podstawowe elementy konstrukcyjne budynku to: […]

FORMA

W architekturze i sztuce forma decyduje o kształcie, czyli układzie wszystkich elementów tworzących dzieło lub budynek. Podstawowymi cechami formy są ciężar, wielkość oraz kierunek. Forma budynku wynika zazwyczaj z funkcji, jaką […]