Tag: jezioro

POLIGON WOJSKOWY

To wydzielony obszar zróżnicowanego terenu przeznaczony do przeprowadzania ćwiczeń oraz szkoleń wojskowych. Zwykle częściowo zalesiony, czasem obejmujący zbiorniki wodne. W zależności od lokalizacji oraz możliwości na terenie poligonu zadania ogniowe wykonują wojska […]

PORT

Obszar wodny (akwatorium) wraz z przyległym do niego lądem (terytorium) służący do obsługi jednostek pływających. Ze względu na funkcję oraz lokalizację wyróżniamy porty: *handlowe, rybackie, jachtowe, wojenne *morskie, rzeczne, śródlądowe. PORT […]

PLAŻA

Niska forma wybrzeża; płaska, piaszczysta (rzadziej żwirowa) powierzchnia rozciągająca się wzdłuż linii brzegowej morza lub jeziora.  

MIERZEJA

Piaszczysty wał usypany przez fale i prądy morskie; który stopniowo staje się coraz większy rozdzielając morze. Wydzielony w ten sposób zbiornik wodny nazywany jest zatoką lub po całkowitym „odcięciu” połączenia […]

LINIA BRZEGOWA

Naturalnie ukształtowana linia styku wód morza, jeziora lub rzeki z lądem. Jej przebieg może się zmieniać w zależności od wahań poziomu wody w zbiorniku.

JEZIORO

Wypełnione wodą śródlądowe, naturalne zagłębienie w powierzchni Ziemi. W Polsce najwięcej jezior to pozostałości po zlodowaceniach oraz jeziora przybrzeżne, które powstały na skutek odcięcia zatoki od morza przez mierzeję.