Tag: góry

RZEŹBA TERENU

Ukształtowanie terenu – kształt powierzchni ziemi, który został „wyrzeźbiony” przez wiatr, wodę, trzęsienia ziemi lub ewentualnie działalność człowieka ; Formami rzeźby terenu są m.in. góry, wyżyny, niziny, oraz doliny

GÓRY

Rodzaj rzeźby terenu o wysokich formach. Góry powstały na skutek działań lądolodów i wietrzenia oraz innych procesów górotwórczych. Góry to miejsca wysokości względnej powyżej 700 m nad poziomem morza. W Polsce do gór […]