Tag: droga

ULICA

Droga wytyczona na obszarze zurbanizowanym, w mieście, ale również na wsi, której zazwyczaj nadaje się urzędową nazwę. Wzdłuż niej często stoją budynki mieszkalne, użyteczności publicznej czy przemysłowe, sadzi się zieleń. Po […]

MOST

Obiekt budowlany, po którym biegnie droga nad rzeką, cieśniną lub jeziorem. Przeznaczony do ruchu określonych pojazdów: samochodów (most drogowy), kolei (most kolejowy). WIADUKT – most nad inną trasą komunikacyjną (drogą, […]

KOMUNIKACJA

Działania i środki, a także specjalnie zagospodarowana przestrzeń, służącemu temu, abyśmy mogli łatwo i szybko przemieszczać się. Komunikację tworzą drogi, znaki, pojazdy. Jest bardzo istotnym elementem budującym miasto […]

DROGA

=Wydzielony pas terenu, po którym poruszają się samochody, ciężarówki, motocykle, rowery, a także piesi. Występują różne rodzaje dróg, w zależności od tego: kto ma się po nich poruszać: chodnik dla pieszych, droga […]