Zobacz lekcję pokazową pt. „Mali architekci”

Prowadzenie: stud. WA PG Aleksandra Rytkewska

z udzia łem: dr inż. arch. Bartosza Macikowskiego POIA

Uczestnicy: uczniowie SP 49 w Gdańsku

Scenariusz przygotowany na podstawie pracy „Odbieram, czuję i kreuję przestrzeń” wyróżnionej w konkursie „Przestrzeń wokół nas”

pobierz scenariusz i inne materiały pomocnicze Przestrzen-Mali Architekci