Roztrzygnięcie konkursu „Przestrzeń wokół nas”

Laureaci konkursu na projekt działań edukacyjnych Przestrzeń wokół nas

Wszystkie prace konkursowe były na wysokim poziomie i mamy nadzieję, że wykorzystane zostaną w pracy dydaktycznej z dziećmi.

Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce w dniu 24.04.2013 r. w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku, siedzibie NCK, podczas  konferencji Przestrzeń wokół nas. Dyplomy wręczał Ryszard Comber, Przewodniczący Pomorskiej Okręgowej Rady Izby Architektów, która ufundowała nagrody finansowe w konkursie.

Oto laureaci – gratulujemy!

II miejsce (800 zł) ex aequo:
Agnieszka GrochowskaMój ślad
Agnieszka LasotaNie zamykaj oczu – rozejrzyj się, co widzisz?

III miejsce (500 zł) ex aequo:
Dorota Baranowicz, Ewa Majewska, Joanna Makowiecka (Zespół Szkół w Ryjewie) – U podnóża Białej Góry
Agnieszka Bocheńska, Aleksandra Gierko (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) – Chata Kaszuba to nasza chluba – architektura regionalna bez tajemnic

Wyróżnienia (nagrody rzeczowe):
Maria Mendel (Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogik) – TOPOGRAFICY. Towarzystwo Odkrywców Przestrzeni
Aleksandra RytlewskaOdbieram, czuję i kreuję przestrzeń
Monika Zgolak, Elżbieta Skrzypiec, Danuta Toporkiewicz-Butryn (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Malborku) – Matematyczne igraszki na zamku

Kulisy Konkursu
Zgodnie z regulaminem, termin składania prac upłynął dnia 8 kwietnia 2013 r. W wyznaczonym terminie wpłynęło 15 prac, z czego 4 nie spełniły warunków formalnych. Komisja konkursowa oceniwszy prace pod względem merytorycznym oraz dydaktycznym i postanowiła, co następuje:

  1. Nie przyznać pierwszej nagrody, ponieważ żadna z przedstawionych prac nie spełniła w sposób kompleksowy kryteriów konkursu: zgodności z celami konkursu, innowacyjności proponowanych metod, ukierunkowanie do szczególnej grupy odbiorców (klasy 4-6 szkoły podstawowej), poprawności merytorycznej i metodycznej, realności ekonomicznej oraz adekwatności do kontekstu lokalnego.
  2. Przyznać dwie równorzędne nagrody drugie oraz dwie równorzędne nagrody trzecie.
  3. Przyznać trzy wyróżnienia.

Komisja konkursowa obradowała w składzie:

  1. Elżbieta Marczak  – Przewodnicząca (Politechnika Gdańska – Wydział Architektury)
  2. Magdalena Zakrzewska-Duda – Wiceprzewodnicząca (Nadbałtyckie Centrum Kultury)
  3. Anna Łoziak – Członek (Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego)
  4. Anna Golędzinowska – Członek (Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego)
  5. Katarzyna Sulewska – Członek (Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej/Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych)
  6. Bartosz Macikowski – Członek  (Pomorska Okręgowa Izba Architektów)
  7. Renata Mistarz – Sekretarz (Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku)

protokół jury skrót