PODSUMOWANIE KONKURSU na projekt działań edukacyjnych „Przestrzeń wokół nas”

Projekty działań edukacyjnych, zgłoszonych do udziału w konkursie prezentowały bardzo zróżnicowane podejście do tematu ogłoszonego konkursu. Można je podzielić na kilka grup:

biorąc pod uwagę stopień przygotowania do wykorzystania ich jako materiałów dydaktycznych zgłoszono zarówno kompletne projekty stanowiące praktyczne narzędzie, gotowe do bezpośredniego zastosowania w pracy z dziećmi, jak i projekty, będące dopiero zapisem pewnego pomysłu, wymagające dalszego opracowania oraz projekty, których realizacja uzależniona jest od zaangażowania poza nauczycielem osób z profesjonalnym przygotowaniem (przyrodnik, architekt, urbanista,….);

biorąc pod uwagę typ przestrzeni jakiej dotyczyć ma działanie edukacyjne – część projektów odnosi się wyłącznie lub przede wszystkim do „środowiska zurbanizowanego”, część do „środowiska naturalnego”, zaproponowano również projekty uwzględniające kompleksowe podejście w tym zakresie  budujące wrażliwość, jak i odpowiedzialność w stosunku do każdego typu przestrzeni, zarówno tej kształtowanej przez naturę, jak i przez człowieka;

biorąc pod uwagę miejsce realizacji działania – część projektów stanowi uniwersalne narzędzie możliwe do wykorzystania w rożnych lokalizacjach,  część  związana jest z konkretnym miejscem, dedykowana jego specyfice.

Na bazie nagrodzonych i wyróżnionych projektów możliwe byłoby, przy zaangażowaniu odpowiednich podmiotów, stworzenie stałej oferty dla szkół oraz innych podmiotów, realizujących różne formy edukacji nieformalnej w zakresie edukacji przestrzennej i krajobrazowej.

Zachęcamy do twórczego korzystania z zamieszczonych poniżej projektów! 

 

MÓJ ŚLAD

II nagroda (ex aequo) za spójność działań, integrację wiedzy z wielu dziedzin, naukę szacunku  do otoczenia i poczucia odpowiedzialności za ingerencję w przestrzeń, uniwersalność jako narzędzia dla nauczyciela/prowadzącego zajęcia

projekt kompleksowy dotyczący interakcji człowieka zarówno ze środowiskiem naturalnym jak                             i zurbanizowanym

możliwość zdobycia konkretnej wiedzy teoretycznej, poznania określonych zasad, następnie skonfrontowania tej wiedzy „w terenie” oraz wykorzystania do działań kreatywnych i krytycznej dyskusji

projekt wymagający zaangażowania profesjonalistów w konkretnych dziedzinach (plastyk, leśnik, architekt, urbanista)

słowa klucze: ANTROPOPRESJA ◦ BIORÓŻNORODNOŚĆ ◦ EKOSYSTEM ◦ KRAJOBRAZ KULTUROWY (ZURBANIZOWANY) ◦ KRAJOBRAZ NATURALNY (NIEZURBANIZOWANY) ◦ KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI ◦ LAS ◦ ŁAD PRZESTRZENNY ◦ MIASTO ◦ OCHRONA PRZYRODY ◦ ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY

do pobrania:

Ramowy scenariusz_MÓJ SLAD

Przykłady sztuki Land art (fotografie)

Przykłady sztuki Street art (fotografie)

NIE ZAMYKAJ OCZU – ROZEJRZYJ SIĘ WOKOŁO, CO WIDZISZ?

II nagroda (ex aequo) za uwrażliwienie na najbliższe otoczenie, uświadamianie odpowiedzialności za ingerencję w przestrzeń, zwrócenie uwagi na wpływ działań poszczególnych użytkowników przestrzeni na jej ostateczny wygląd

istotna rola prowadzącego zajęcia, potrafiącego wskazać pozytywne i negatywne przykłady                                 z odpowiednią argumentacją

projekt dotyczący przede wszystkim „środowiska zurbanizowanego”

słowa klucze: ARCHITEKT ◦ BUDYNEK ◦ DOM ◦ ELEWACJA ◦ HARMONIJNY KRAJOBRAZ MIEJSKI ◦ KOLOR ◦OKNO

do pobrania:

Ramowy scenariusz_NIE ZAMYKAJ OCZU

Zał.nr 1_Instrukcja dla uczestnika

Zał.nr 2_Karta pracy

Przykłady z Polski do znalezienia w internecie

 

U PODNÓŻA BIAŁEJ GÓRY

III nagroda (ex aequo) za różnorodność proponowanych metod i technik pracy oraz naukę działania w interdyscyplinarnych zespołach (możliwość rozwijania pasji badawczych i artystycznych, podział zadań)

silne nawiązanie do żuławskiej specyfiki, choć możliwe jest wykorzystanie pomysłów zawartych           w projekcie po dostosowaniu go do innych lokalnych uwarunkowań

słowa klucze: BIORÓŻNORODNOŚĆ ◦ CHATA/CHAŁUPA ◦ DELTA ◦ DOLINA RZECZNA ◦ DROGA  ◦ GLEBA ◦  KOLOR/KOLORYSTYKA ◦ LAS ◦ LINIA BRZEGOWA ◦ MAPA ◦ MIĘDZYWALE ◦ NIZINA ◦ OCHRONA PRZYRODY ◦ PERSPEKTYWA ◦ POLE ◦ REZERWAT ◦ RZEKA ◦ RZEŹBA TERENU ◦ SKARPA ◦ ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA ◦ TERPA ◦  WAŁ WIŚLANY ◦ WIERZBA ◦ WIEŚ  ◦ ZIELEŃ

do pobrania:

Ramowy scenariusz_U PONÓŻA BIAŁEJ GÓRY

Zał. nr 1_Zadania

Zał. nr 2_Karty pracy

Zał. nr 2_Karty pracy

Zał. nr 3._Instrukcje dla uczestników

Zał. nr 4_Mapka

CHATA KASZUBA TO NASZA CHLUBA – ARCHITEKTURA REGIONALNA BEZ TAJEMNIC

III nagroda (ex aequo) za szerokie tło dla konkretnego przykładu architektury kaszubskiej (krajobraz kulturowy, architektura regionalna, ruralistyka, specyfika rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych) oraz uniwersalne wiadomości dotyczące przestrzeni, atrakcyjne karty pracy i propozycje zajęć warsztatowych

gotowy materiał dla nauczyciela do wykorzystania w przypadku wycieczki do skansenu we Wdzydzach Kiszewskich, choć możliwe jest wykorzystanie pomysłów zawartych w projekcie po dostosowaniu go               do specyfiki innych lokalizacji

słowa klucze: ARCHITEKTURA ◦ BUDYNEK ◦ CHATA ◦ DACH ◦ DETAL ARCHITEKTONICZNY ◦ ELEWACJA ◦ FAKTURA ◦ FORMA ◦ KOLOR ◦ KOMPOZYCJA ARCHITEKTONICZNA ◦ KONSTRUKCJA SZACHULCOWA ◦ KONSTRUKCJA BUDYNKU ◦ KRAJOBRAZ KULTUROWY ◦ ŁAD PRZESTRZENNY ◦ MATERIAŁY BUDOWLANE ◦ PROJEKT ◦ PROPORCJE ◦ PRZESTRZEŃ ◦ RURALISTYKA ◦ STYLE ARCHITEKTONICZNE ◦ ŚCIANA ◦ WNĘTRZE

do pobrania:

Ramowy scenariusz_CHATA KASZUBA

Zal. nr 1_Przykładowe karty pracy (1)

Zał-1. nr 2_Przykładowe karty pracy(2).jpg.download

MATEMATYCZNE IGRASZKI NA ZAMKU

Wyróżnienie za proste i ciekawe zadania, jak również za łatwość do znalezienia analogii i zastosowania     w innej lokalizacji

gotowy materiał dla nauczyciela do wykorzystania w przypadku wycieczki do Malborka – zestaw zadań gwarantujących dzieciom dobrą zabawę i zaangażowanie podczas zwiedzania zamku

nauka różnych sposobów wymiarowania, nauka pracy z mapą i z modelem w skali, itd., zwrócenie uwagi na charakterystyczne elementy architektury obronnej

słowa klucze: MAPA ◦ PROPORCJE ◦ SKALA ◦ WYMIAR ◦ HORYZONT ◦ ZAMEK

do pobrania:

Ramowy scenariusz_MATEMATYCZNE IGRASZKI NA ZAMKU

Zał.nr 1_Karta pracy

Zał. nr 2_Drogowskazy dla uczestników

Zał. nr 3_Instrukcje dla nauczyciela

Plan zamku

Zal. nr 4_Plan zamku

Zał. nr 5_Legenda do planu zamku

ODBIERAM, CZUJĘ I KREUJĘ PRZESTRZEŃ

Wyróżnienie za pomysł, który przy zaangażowaniu odpowiednich podmiotów stanowiłby ciekawą ofertę dla szkół

słowa klucze: PRZESTRZEŃ ◦ FORMA ◦ PROJEKT ◦ ARCHITEKTURA ◦ BUDYNEK ◦ IDEA

do pobrania:

Ramowy scenariusz_ODBIERAM, CZUJĘ I KREUJĘ PRZESTRZEŃ

TOPOGRAFICY: Towarzystwo Odkrywców Przestrzeni

Wyróżnienie za interesujący pomysł na utworzenie struktury organizacyjnej

słowa klucze: MIEJSCE ◦ PRZESTRZEŃ ◦ GRAFICZNE REPREZENTACJE PRZESTRZENI I MIEJSC ◦ KRYTYCZNA EDUKACJA PRZESTRZENNA ◦ WRAŻLIWOŚĆ NA MIEJSCE I PRZESTRZEŃ  

do pobrania:

Ramowy scenariusz_TOPOGRAFICY