Konkurs fotograficzny „Zróżnicowanie przyrodnicze na tle zróżnicowania architektonicznego Gdańska”

Liga Ochrony Przyrody Okręg w Gdańsku
Ogłasza miejski KONKURS FOTOGRAFICZNY

Udział w konkursie jest bezpłatny i dostępny dla wszystkich mieszkańców Gdańska, którzy ukończyli 18 rok życia.

 

Główne cele konkursu:
• ukazanie niezwykłości środowiska przyrodniczego Gdańska na tle jego walorów architektonicznych,
• pokazanie, że przyroda jest nieodłącznym elementem miasta oraz sprawia, że Gdańsk staje się bardziej przyjazny mieszkańcom i turystom.

Konkurs trwa do 30 września 2013 r.

W konkursie przewidziano następujące nagrody:
I miejsce – 1 000 zł
II miejsce – 500 zł
III miejsce – 300 zł
Wyróżnienia – nagrody książkowe

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.lop.gda.pl

"Mariacki w wi?niach"