Ilustrowany słownik dla dzieci-Pomorskie ABC przestrzeni

Ilustrowany słownik dla dzieci, pt. Pomorskie ABC Przestrzeni stanowi jeden z elementów projektu edukacyjnego Przestrzeń Wokół Nas, który skierowany jest przede wszystkim do uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej oraz ich nauczycieli, jak również do osób oddziałujących na tę grupę w ramach form edukacji nieformalnej. Kluczem doboru haseł w słowniku była chęć przybliżenia pojęć, które są przydatne do  zrozumienia i opisania otaczającej nas przestrzeni. Znalazły się w nim hasła związane z podstawowymi pojęciami z zakresu architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego oraz hasła z zakresu geografii i ochrony przyrody.

Zaproponowane w słowniku opisy poszczególnych haseł nie są definicjami naukowymi. Zostały sformułowane w taki sposób, aby zachęcić najmłodszych mieszkańców województwa pomorskiego do poznawania specyfiki przestrzennych walorów przyrodniczych i kulturowych regionu, a także do pogłębiania świadomości co do wpływu działalności człowieka na środowisko, w tym zrozumienia idei zrównoważonego rozwoju.

PRZESTRZEŃ jako pojęcie wieloznaczne, dotyczy różnych dziedzin i najczęściej rozumiane jest jako wszystko to, co nas otacza. Hasła zawarte w słowniku przyporządkowane zostały trzem kategoriom:

PRZESTRZENI KSZTAŁTOWANEJ PRZEZ NATURĘ,
PRZESTRZENI KSZTAŁTOWANEJ PRZEZ CZŁOWIEKA,
oraz kategorii WSPÓLNEJ dla obu rodzajów przestrzeni.

Hasła w słowniku opisane są w następujący sposób:

PRZESTRZEŃ KSZTAŁTOWANA PRZEZ NATURĘ odnosi się głównie do elementów krajobrazu naturalnego i dotyczy rzeźby i pokrycia terenu, jak również obszarów szczególnie cennych ze względu na ich walory przyrodnicze i krajobrazowe.

PRZESTRZEŃ KSZTAŁTOWANA PRZEZ CZŁOWIEKA odnosi się do obszarów, w których działalność człowieka jest odczuwalna w znacznym stopniu. Dotyczy to krajobrazu kulturowego, w którym zarówno twórcy, jak i użytkownicy przestrzeni mają wpływ na jej harmonijny rozwój lub degradację.

W ramach kategorii WSPÓLNEJ dla przestrzeni kształtowanej przez naturę i przez człowieka opisane zostały pojęcia dotyczące m.in. cech poszczególnych elementów składających się na otaczającą nas przestrzeń oraz relacji zachodzących pomiędzy nimi.

Słownik zawiera autorski wybór haseł i daje możliwość uzupełniania jego zawartości o nowe hasła. W prezentowanym poniżej zakresie, słownik stanowi podstawę platformy internetowej z bazą haseł, którą użytkownicy będą mogli samodzielnie rozbudowywać.

Wybór  oraz merytoryczne opracowanie haseł:
mgr inż. arch. Anna Łoziak
dr inż. arch. Elżbieta Marczak

Konsultacje: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
Redakcja językowa: Dorota Karaś
Opracowanie graficzne: dr inż. arch. Elżbieta Marczak
Autorzy haseł:

Fularczyk A.: IDEA, WNĘTRZE KRAJOBRAZOWE,
Gajek K.: DETAL, GLEBA, RYTM (KOMPOZYCJA),
Gaweł N.: PRZESTRZEŃ
Gendźwiłł R.: KOLOR
Gilert A.: BETON (MATERIAŁY BUDOWLANE), DACH, DOM, DRAPACZ CHMUR,
KOMPOZYCJA, LATARNIA MORSKA, MOLO, OKNO, PROJEKT, STOCZNIA, SYMETRIA (KOMPOZYCJA), WIZUALIZACJA (PROJEKT), WYMIAR, ZABYTEK
Górska E.: WIEŻA (DRAPACZ CHMUR), KONSTRUKCJA SZACHULCOWA, ŁAD PRZESTRZENNY
Górska K.: ARCHITEKT, ARCHITEKTURA, FORMA, INWESTOR, KOLORYSTYKA, LINIA BRZEGOWA, MORZE, PERSPEKTYWA, PLAŻA, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, PROJEKTOWANIE (ARCHITEKT), RATUSZ (BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ), URBANISTA, WYDMA
Grajewska K.: MOST, OCHRONA PRZYRODY, PRAWO BUDOWLANE, ZIELEŃ MIEJSKA
Graszek K.: DROGA, JEZIORO, MIASTO
Gromak A.: BUDOWLA, CHODNIK (DROGA), WYKUSZ, ZAMEK
Grunwald R.: PANORAMA, SKALA
Gryglewicz A.: FUNKCJA, SZKOŁA (BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ)
Grzymska D.: EKOSYSTEM, KLIF, LAS, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, WIEŚ
Gurazda M.: ARCHITEKTURA, BUDOWA, CHATA, DEPRESJA, DOLINA RZECZNA, HOTEL (BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ), KRAJOBRAZ, LOTNISKO, OSIEDLE, PLAC, PRADOLINA, SCHRONIENIE (FUNKCJA), ŚCIANA, ZATOKA
Gutowska M.: BAGNO, DWORZEC KOLEJOWY (BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZBEJ), DESIGN, DROGA ROWEROWA (DROGA), FUNKCJA, KONSTRUKCJA BUDYNKU,  ŁĄKA, MAŁA ARCHITEKTURA, MIERZEJA, PODCIEŃ, POLE, SZKŁO (MATERIAŁY BUDOWLNE), ULICA, PROPORCJE
Hinca A.: MURARZ (BUDOWA),
Horyńska W.: BUDOWNICTWO, HORYZONT, ŚWIATŁO, URBANISTYKA, POKRYCIE TERENU
Jagodzińska I.: KRAJOBRAZ KULTUROWY
Jakubowska D.: GÓRY, PUNKT WIDOKOWY 9PANORAMA), PRZESTRZEŃ PRYWATNA
Jancelewicz A.: KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI
Jasieńska A.: FAKTURA, RZEŹBA TERENU, KWARTAŁ
Jażdżewski T.: STYLE ARCHITEKTONICZNE
Jusko A.: DOM WIELORODZINNY (DOM), GANEK, KRAJOBRAZ NATURALNY, ZIELEŃ
Karniej P.: BUDOWNICZY (BUDOWA), BUDYNEK PRZEMYSŁOWY,  INFRASTRUKTURA, PRZESTREZŃ PUBLICZNA
Kaźmierczak D.: STAL (MATERIAŁY BUDOWLANE), RURALISTYKA, ERGONOMIA
Kępińska A.: ELEWACJA, KONTRAST (KOMPOZYCJA), PORT, WNĘTRZE ARCHITEKTONICZNE (WNĘTRZE), WNĘTRZE URBANISTYCZNE (WNĘTRZE)
Kisielewski M.: FUNKCJA,
Knitter K.: ZESPÓŁ URBANISTYCZNY
Kołodziejek K.: ERGONOMIA, MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Kołodziejska S.: BUDYNEK, DWÓR, FORMA, KOMUNIKACJA, KOMAKIETA (PROJEKT), PAŁAC, PIERZEJA, ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY, RZEKA, STADION (BUDOWLA), WIADUKT ( MOST), ZABUDOWA MIEJSKA, ZABUDOWA WIEJSKA

oraz

Łoziak A.: KORYTARZ EKOLOGICZNY, MAPA
Marczak E.: BIORÓŻNORODNOŚĆ, ELEMENTY BUDYNKU (BUDYNEK), DELTA, DZIAŁKA, FRONT WODNY, KOMPOZYCJA URBANISTYCZNA, NIZINA, PÓŁWYSEP, PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, TRANSPORT